Følg

Modtagerkvittering

Du kan bede om at få en kvittering for modtagelse eller åbning af din mail, ved at slå modtagerkvittering til. Det gør du således:

Når du er ved at skrive en mail, skal du først klikke på den lille pil lige ud for 'Afsender':

Derved vises en linje under emnefeltet, hvori du kan vælge 'Anmod om kvittering ved læst', som gør at du modtager en mail, når modtager har åbnet mailen. Du kan også vælge 'Anmod om leveringsstatus', som gør, at du modtager en mail, når mailen er leveret til modtagers email-server.

 

 

OBS! Husk at kvittering ved læst, oftest er noget modtager bliver spurgt om de vil sende. Dette er altså ikke en garanti for, at mailen er blevet åbnet. Hvis brugeren siger 'Nej' til at sende dig en besked om dette, får du ingen mail!

Leveringsstatus giver dig også kun besked om, at mailen er leveret korrekt til serveren, og ikke at den er kommet helt ind til modtageren og er læst.