Følg

Sortering og tilpasning af dine mails

Du kan ændre udseendet på din indbakke i måden hvorpå rækkefølgen af kolonnerne skal fremgå, samt hvilke informationer du vil se.

Den hurtige måde at sortere dine mails på, er ved at klikke på selve kolonne-overskriften. Hvis du vil have sorteret efter dato, skal du klikke på 'dato'. Ved første klik får du de ældste øverst, og ved andet klik får du de nyeste mails øverst.

Ved at hive i de forskellige overskrifter 'emne', 'afsender', 'dato' mv. kan du trække disse rundt. 
Hold musen nede på en af overskrifterne og træk den eksempelvis over på den anden side. Derved bytter de to plads. Dette kan gøres for alle kolonnerne.

Du kan også vælge - til og fra - af hvilke kolonner, du ønsker vist i din indbakke. Dette gøres ved at klikke på det lille grå og orange ikon under de to blå pile:

Derved får du en boks frem, hvor du kan vælge mellem de kolonner, du synes en indbakke bør have samt hvilken sortering, du ønsker.

Husk herefter at trykke 'gem'. 

Tags: Rækkefølge, sortér, sorter, hulter, dato, orden, mails står forkert