Følg

Ret afsendernavn

Afsendernavn

Vil du ændre dit afsendernavn på alle mails du sender, skal du gøre følgende:

1. Klik på 'Indstillinger' i den øverste knap menu.

2. Vælg 'Identiteter' i venstre side.

3. Klik på din mail, hvorefter du i højre side kan ændre oplysninger. Hvis du skal skifte afsendernavn vælger du 'vist navn'.

4. Tryk 'Gem'.

identitet.png

 

 

NB: Alle viste navne og mailadresser er fiktive.